วีดีโอ สัมภาษณ์

รายการ อาสาประชาชน

ออกอากาศเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2555
เวลา 16.00 - 17.00 น.

รายการจอโลกเศรษฐกิจ

ออกอากาศทางช่อง 3
วันที่ 8 พ.ย. 2554