Language

THAI ENGLISH

About Us


สมบูรณ์ นำทิพย์จันทาเจริญ ( โบบิ )
ประธานกลุ่มผู้ประกอบอาชีพสุจริตที่ได้รับความเดือดร้อนจากการชุมนุมทางการเมือง ( สดช. )
Professionals Pressured by Protests ( PPP )

ติดต่อ อาจารย์สมบูรณ์ นำทิพย์จันทาเจริญ
แฟกซ์ : 02-641-7915
มือถือ : 081-538-4200
อีเมล : masterbobie@gmail.com

Social Network
   

 • ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของคุณวิรัช ประจักษ์ธรรม


  ผม ภรรยา และทีมงาน ศูนย์แว่นตาไอซอพติก ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง ด้วยอาลัยยิ่ง ในการจากไป ของเฮียวิรัช ประจักษ์ธรรม คนดี คนเก่ง อดีต กรรมการผู้จัดการ บจ. นำศิลปไทย ผู้มีพระคุณอย่างใหญ่หลวงต่อศูนย์แว่นตาไอซอพติก ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพระพร ดูแลดวงวิญญานของเฮียวิรัช อย่างดีที่สุด และปลอบประโลมใจ ผู้ที่รัก อาลัย กับการจากไปของเฮียวิรัช ด้วยครับ อธิษฐานทูลขอ ด้วยความเชื่อ ในนามพระเยซูคริสต์ อาเมน


  อาจารย์โบบิ
  ผู้อำนวยการศูนย์แว่นตาไอซอพติก

 • รวม VDO

 • พี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม


  เรียน พี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม ที่นับถือ

  เรื่อง แผนฉุกเฉิน ระบายน้ำท่วมผ่านกรุงเทพภายใน 72 ชั่วโมง เพื่อป้องกันสึนามิน้ำจืดถล่มกรุงเทพ

  จาก สมบูรณ์ นำทิพย์จันเจริญ ( โบบิ ) ประธานกลุ่มผู้ประกอบอาชีพสุจริตย่านราชประสงค์ ที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วม ( สรท. )

  กลุ่มผู้ประกอบอาชีพสุจริตย่านราชประสงค์ ที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วม ( สรท. ) อยู่ในระหว่างยื่นข้อเสนอให้ทางรัฐบาล ดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเป็นกรณีฉุกเฉิน อย่างเบ็ดเสร็จ เด็ดขาด เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับชีวิต ทรัพย์สิน ของประชาชนและหน่วยงานราชการ ดังต่อไปนี้

  1. ระดมเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ จากทั่วโลก จำนวน 10,000 เครื่อง พร้อมทหารช่าง และผู้เชี่ยวชาญด้านการระบายน้ำ จำนวน 100,000 นาย จากทุกกองทัพทั่วโลก ติดตั้งตามจุดต่างๆ เพื่อระบายน้ำท่วมออกทะเล เป็นเส้นตรง ในระยะทางที่สั้นที่สุด ให้ได้วันละ 5,000 ล้านลูกบาศก์เมตร

  2. ประกาศแจ้งเตือน วัน เวลา และบริเวณ ที่จะปล่อยน้ำท่วมเพื่อระบายออกทะเล ให้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพ ชั้นใน ชั้นนอก และปริมณฑล ทราบล่วงหน้า เพื่ออพยพชีวิต และทรัพย์สิน ขึ้นที่สูง อย่างน้อย 72 ชั่วโมง โดยทยอยปล่อยน้ำ ในวันที่ระดับน้ำทะเลต่ำสุด วันละสองครั้ง ครั้งละ 6 ชั่วโมง เมื่อระดับน้ำทะเลลดลงต่ำสุดในแต่ละวัน โดยใช้ถนนทุกเส้น คูคลอง แม่น้ำ ทุกสาย , อุโมงค์ระบายน้ำทุกจุด เป็นพื้นที่ระบายน้ำ โดยควบคุมปริมาณน้ำที่ปล่อยเข้ามา ให้น้อยกว่าปริมาณที่สามารถระบายออกทะเลได้ อย่างน้อย 30% เพื่อให้แน่ใจว่า สามารถระบายน้ำออกได้ทั้งหมดภายในไม่เกิน 72 ชั่วโมง

  3. เมื่อสามารถระบายน้ำท่วมออกทะเลได้ทั้งหมดภายใน 72 ชั่วโมงแล้ว จึงทำการฟื้นฟูสภาพ เยียวยา ล้าง ทำความสะอาด ซ่อมแซม ทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายตามจริง โดยรัฐบาลเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

  4. ยกเว้นภาษีทุกชนิด ให้นิติบุคคล และบุคคลธรรมดา ที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม สูงสุดไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 เพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงิน

  5. ผ่อนผันระยะเวลานำส่งภาษีทุกชนิด ให้นิติบุคคล และบุคคลธรรมดา สำหรับภาษีที่เกิดจากรายได้ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2554 เพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงิน

  6. รีไฟแนนซ์หนี้สินทั้งหมด ให้นิติบุคคล และบุคคลธรรมดา ที่ได้รับความเสียหายจากภัยน้ำท่วม ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.5 ต่อปี เป็นระยะเวลา 3 ปี วงเงินอนุมัติให้ตามจำนวนภาษีทั้งหมดที่เคยนำส่งให้รัฐ ผ่านกรมสรรพากร

  7. ให้สินเชื่อเพิ่มเติม ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.5 ต่อปี เป็นระยะเวลา 3 ปี วงเงินอนุมัติให้ตามจำนวนภาษีทั้งหมดที่เคยนำส่งให้รัฐ ผ่านกรมสรรพากร

  แนวทางตามข้อ 1. , 2. และ 3 สามารถควบคุมความเสียหายต่อชีวิต และทรัพย์สิน ได้เป็นจำนวนมาก เป็นผลดีต่อเศรษฐกิจในระยะยาว ดีกว่าใช้วิธีสร้างกำแพงกั้นน้ำสูงขึ้นไปเรื่อยๆ ให้น้ำท่วมขังอีก 45 วัน และเสี่ยงต่อการเกิดภัยสึนามิน้ำจืดความสูง 4 เมตร ที่อาจทำให้มีผู้เสียชีวิตหลายพันคน บาดเจ็บอีกหลายหมื่นคน ทรัพย์สินเสียหายเพิ่มขึ้นอีกหลายแสนล้านบาท และเศรษฐกิจเสียหายในระยะยาวอีกนับล้านล้านบาท

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้เป็นประโยชน์สูงสุดต่อชีวิต ทรัพย์สิน และเศรษฐกิจของประเทศ

  ขอแสดงความนับถือ

  สมบูรณ์ นำทิพย์จันเจริญ ( โบบิ )
  ประธานผู้ประกอบอาชีพสุจริตย่านราชประสงค์ ที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วม ( สรท. )
  89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 2
  ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
  อีเมล : masterbobie@gmail.com
  www.thaippp.com
 • หนังสือตอบกลับจากกระทรวงการคลัง • หนังสือตอบกลับจากกรมสรรพากร
 • หนังสือตอบกลับจากกระทรวงการคลัง
 • หนังสือถึงผู้ประกอบอาชีพสุจริตฯ

  โค้ด:
  เลขที่ออกหนังสือ             อซต. 110/2553                                                   

                                                                         วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2553


  เรื่อง                  ขอความช่วยเหลือจากธนาคารแห่งประเทศไทย เยียวยาความเดือดร้อนจากการชุมนุมทางการเมือง  เรียน                 ผู้ประกอบอาชีพสุจริตที่ได้รับความเดือดร้อนจากการชุมนุมทางการเมือง ที่นับถือ  สิ่งที่ส่งมาด้วย
       
       1. สำเนาหนังสือขอผ่อนผันการชำระภาษี ถึง อธิบดีกรมสรรพากร

       2. สำเนาหนังสือขอความช่วยเหลือเยียวยา ถึง ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย  สำเนาถึง            ฯพณฯ ท่านนายกรัฐมนตรี ,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ,ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ,         อธิบดีกรมสรรพากร ,ประธานวุฒิสภา และผู้ประกอบอาชีพสุจริตที่ได้รับความเดือดร้อนจากการชุมนุม     ทางการเมือง              เนื่องด้วยมี ผู้ประกอบอาชีพสุจริตที่ได้รับความเดือดร้อนจากการชุมนุมทางการเมือง ทำให้ไม่สามารถประกอบอาชีพสุจริตได้ตามปกติ จนขาดสภาพคล่องทางการเงินอย่างหนัก มาตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2553 จนถึงปัจจุบัน และยังไม่ทราบว่าจะสิ้นสุดเมื่อใด จึงขอเรียนเชิญ ผู้ประกอบอาชีพสุจริตทุกท่านที่ได้รับความเดือดร้อนจากการชุมนุมทางการเมือง เข้าร่วมเป็นสมาชิก กลุ่มผู้ประกอบอาชีพสุจริตที่ได้รับความเดือดร้อนจากการชุมนุมทางการเมือง ( สดช. ) โดยแจ้งความประสงค์เป็นจดหมาย ระบุรายละเอียดที่ต้องการให้ทางรัฐบาลช่วยเหลือ พร้อมชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ และเบอร์โทรสาร  ส่งมาที่  นาย สมบูรณ์ นำทิพย์จันทาเจริญ ประธานกลุ่มผู้ประกอบอาชีพสุจริตที่ได้รับความเดือดร้อนจากการชุมนุมทางการเมือง ( สดช. ) ศูนย์แว่นตาไอซอพติก เลขที่ 494 อาคารเอราวัณแบงค็อก ชั้น 4 ห้อง 405 – 407 ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร.02-250-7736         หรือส่งแฟ๊กซ์มาที่เบอร์ 02-251-3770 หรือ ทางอีเมล์  isoptik@gmail.com สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.มือถือ 081-538-4200 ตลอด 24 ชั่วโมง

              ท่านสามารถติดตามคำตอบอย่างเป็นทางการจากทางรัฐบาลได้ โดยพิมพ์คำว่า “สมบูรณ์ นำทิพย์จันเจริญ” ใน www.google.co.th แล้วเลือกติดตามข่าวสารได้ตามหัวข้อที่ปรากฏในแต่ละวัน และสามารถรับชมรายการทีวีย้อนหลังที่ผมได้ออกอากาศทางรายการสด ดังต่อไปนี้       1. “ประเทศไทยก้าวไปข้างหน้า” ทีวีข่อง 11 โดยเลือกวันที่ 20 เมษายน 2553 เวลา 17:00 – 18:00 น.       2. รายการชาวกรุง Nation channel วันที่ 22 เมษายน 2553 : "ม็อบยืดเยื้อ" กระทบธุรกิจราชประสงค์  โดยพิมพ์ www.nationchannel.com/home/news/program/ชาวกรุง/17304/              สมาชิก สดช. จำนวน 100 ท่าน จะเดินทางไปทวงถามความคืบหน้าจากทางรัฐบาล และแถลงข่าวอย่างเป็นทางการต่อโทรทัศน์ทุกช่อง หนังสือพิมพ์ทุกฉบับ ในวันจันทร์ที่ 26 เมษายน นี้ เวลา 14:00 น. ที่อาคาร 2 ห้องรับส่งหนังสือ 273 ถนนสามเสน บางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณ บุญมา เจ้าหน้าที่ สำนักผู้ว่าฯ ธปท. โทร. 02-283-5070

              ผู้ประกอบอาชีพสุจริตที่ได้รับผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมือง ที่มีความประสงค์ให้ทาง สดช. ดำเนินการขอความช่วยเหลือจากทางรัฐบาล สามารถเข้าร่วมฟังรายละเอียดความคืบหน้าความช่วยเหลือจากทางรัฐบาล ตามวันและเวลาดังกล่าว โดยติดต่อผมได้โดยตรงทางโทร.มือถือ 081-538-4200 ,อีเมล์  masterbobie@gmail.com ,เว็บไซต์www.masterbobi.com  ถ้าเชื่อ ก็ทำได้ทุกสิ่ง  ขอแสดงความนับถือ           นาย สมบูรณ์ นำทิพย์จันทาเจริญ  ( โบบิ )

  ประธานกลุ่มผู้ประกอบอาชีพสุจริตที่ได้รับความเดือดร้อนจากการชุมนุมทางการเมือง ( สดช. )

  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอซอพติก จำกัด

  494 อาคารเอราวัณแบงค็อก ชั้น 4 ห้อง 405 – 407 ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

  สำนักงานแยกราชประสงค์ 02-250-7736                   โทร.มือถือ 081-538-4200

  อีเมล์  isoptik@gmail.com                                     เว็บไซต์ www.isoptik.com

 • หนังสือถึงประธานวุฒิสภา

  โค้ด:
  เลขที่ออกหนังสือ             อซต. 38/2553

                                                                         วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2553
             

  เรื่อง  ขอความช่วยเหลือจากภาครัฐ เพื่อเยียวยาผลกระทบจากการชุมนุมที่ราชประสงค์

             

  กราบเรียน ท่าน ประสพสุข บุญเดช ประธานวุฒิสภา


  เนื่องจากบริษัท ไอซอพติก จำกัด ทุนจดทะเบียน 30 ล้านบาทถ้วน ทะเบียนเลขที่ 0105549117044 ประกอบธุรกิจตรวจวัดสายตาประกอบแว่น ตั้งอยู่ที่ 494 อาคารเอราวัณแบงค๊อก ห้อง 407 ถนนเพลินจิต หัวมุมสี่แยกราชประสงค์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการชุมนุมที่ราชประสงค์ จนทำให้ขาดรายได้วันละหลายแสนบาท มาตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2553 จนถึงปัจจุบัน และยังไม่ทราบว่าจะสิ้นสุดเมื่อใด  จึงใคร่ขอความช่วยเหลือจากภาครัฐ ดังต่อไปนี้       1. ขอผ่อนผันระยะเวลาการชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม , ภาษีเงินได้นิติบุคคล และ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา อย่างน้อย 90 วัน นับจากวันที่สี่แยกราชประสงค์กลับสู่ภาวะปกติ       2. ขอเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ เพื่อชำระค่าสินค้า ค่าเช่า ค่าตอบแทนพนักงาน ค่าโฆษณา ค่าดอกเบี้ยเงินกู้ และเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ วงเงินไม่น้อยกว่า 30 ล้านบาท       3. ขอเงินชดเชยรายได้ให้พนักงานของทางบริษัทฯ ที่ขาดรายได้ เนื่องจากทางบริษัทฯ ไม่สามารถเปิดดำเนินการได้ตามปกติ
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา


  ขอแสดงความนับถืออย่างสูง  สมบูรณ์ นำทิพย์จันทาเจริญ ( โบบิ )

  เลขประจำตัวบัตรประชาชน 3 9299 00267 94 6

  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอซอพติก จำกัด

  สำนักงานแยกราชประสงค์ 02-250-7736                   โทร.มือถือ 081-538-4200

  อีเมล์  isoptik@gmail.com                         เว็บไซต์ www.isoptik.com

 • หนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

  โค้ด:
  เลขที่ออกหนังสือ             อซต. 102/2553                                                                           แผ่นที่ 1 จาก 2                                                                         วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2553


  เรื่อง                  ขอความช่วยเหลือเป็นกรณีฉุกเฉินเพื่อเยียวยาความเดือดร้อนจากเหตุชุมนุมทางการเมือง  เรียน                 ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ที่นับถือ  สิ่งที่ส่งมาด้วย 
     
  1. สำเนาหนังสือขอความช่วยเหลือจากรัฐบาล ถึง ฯพณฯ ท่านนายกรัฐมนตรี

  2. สำเนาหนังสือขอผ่อนผันการชำระภาษี ถึง อธิบดีกรมสรรพากร

  3. สำเนาหนังสือขอความช่วยเหลือทางการเงินฉุกเฉินถึง ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

  4. สำเนาหนังสือขอความช่วยเหลือจากรัฐบาล ถึง ประธานวุฒิสภา

  5. สำเนาหนังสือถึงผู้ประกอบอาชีพสุจริตที่ได้รับความเดือดร้อนจากการชุมนุมทางการเมือง  สำเนาถึง                        ฯพณฯ ท่านนายกรัฐมนตรี ,ปลัดกระทรวงการคลัง ,อธิบดีกรมสรรพากร ,ประธานวุฒิสภา และผู้                      ประกอบอาชีพสุจริตที่ได้รับความเดือดร้อนจากการชุมนุมทางการเมือง                          เนื่องด้วย กลุ่มผู้ประกอบอาชีพสุจริตที่ได้รับความเดือดร้อนจากการชุมนุมทางการเมือง ( สดช. ) กำลังขาดสภาพคล่องทางการเงินอย่างหนักจนไม่สามารถประกอบอาชีพสุจริตได้ตามปกติ จากการชุมนุมทางการเมืองในกรุงเทพฯ มาตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2553 จนถึงปัจจุบัน และยังไม่ทราบว่าจะสิ้นสุดเมื่อใด จึงใคร่ขอความช่วยเหลือเป็นการฉุกเฉินจากทางกระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้กับสมาชิก สดช.ทั่วประเทศ ดังต่อไปนี้  1. ออกพันธบัตรฉุกเฉินช่วยชาติ เดือนละ 100,000 ล้านบาท ( หนึ่งแสนล้านบาท ) เพื่อนำเงินมาช่วยเหลือ ผู้ประกอบอาชีพสุจริตที่ได้รับความเดือดร้อนจากการชุมนุมทางการเมือง  2. ขอผ่อนผันระยะเวลาการชำระคืนเงินกู้จากธนาคารพาณิชย์ในส่วนของเงินต้น ไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2553  3. ขอลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จากธนาคารพาณิชย์ เหลือไม่เกินร้อยละ 5 ต่อปี ไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2553  4. ขอโอนหนี้สินเชื่อส่วนบุคคล ,หนี้บัตรเครดิต ,หนี้บัตรกดเงินสด ,หนี้บัตรผ่อนสินค้า เป็นเงินกู้ระยะยาวตามเงื่อนไขในข้อ 2 และข้อ 3  5. ขอวงเงินกู้ฉุกเฉินโดยไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน เพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน วงเงินไม่น้อยกว่ารายได้ที่มีการนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดปี 2552 อัตราดอกเบี้ยต่ำกว่า MLR ระยะเวลาผ่อนชำระไม่น้อยกว่า 3 ปี ชำระดอกเบี้ยทุก 12 เดือน  เลขที่ออกหนังสือ             อซต. 102/2553                                                                           แผ่นที่ 2 จาก 2  6. ขอวงเงินกู้ฉุกเฉินโดยไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน เพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้สมาชิกกลุ่มฯ ที่เป็นหนี้นอกระบบ วงเงินไม่น้อยกว่าหนี้นอกระบบทั้งหมดและอนุมัติวงเงินกู้อีกสองเท่า เพื่อเพิ่มสภาพคล่อง อัตราดอกเบี้ย MLR  ระยะเวลาผ่อนชำระไม่น้อยกว่า 3 ปี ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน  7. ขอวงเงินกู้ฉุกเฉินโดยไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน เพื่อชำระค่าสินค้า และค่าบริการ ตามมูลค่าใบกำกับภาษีซื้อตลอดปี 2553  โดยชำระให้กับเจ้าหนี้ผู้ผลิต ,ผู้จัดจำหน่าย , ผู้ให้บริการ โดยตรงเพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้กับเจ้าหนี้  8. ขอวงเงินกู้ฉุกเฉินโดยไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ตามมูลค่าสต๊อกสินค้าที่มีอยู่ เพื่อเพิ่มสภาพคล่อง อัตราดอกเบี้ย MLR  ระยะเวลาผ่อนชำระไม่น้อยกว่า 3 ปี ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน  9. ขอลดอัตราการผ่อนชำระบัตรเครดิตขั้นต่ำ จาก 10 % เป็น 3 % และลดอัตราดอกเบี้ยบัตรเครดิตต่ำกว่า MLR เป็นระยะเวลา 3 ปี  10. ขอเพิ่มวงเงินอนุมัติบัตรเครดิต ,สินเชื่อส่วนบุคคลทุกชนิด ,บัตรผ่อนสินค้า และบัตรกดเงินสด อีก 10 เท่าของวงเงินที่ได้รับในปัจจุบัน สำหรับสมาชิกกลุ่มฯ ที่มีประวัติการชำระหนี้ที่ดีมาตลอด  11.  ขอผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชี-การเงินมืออาชีพ ดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้ ,วางแผนทางการเงิน และวางระบบบัญชีรายรับ-รายจ่าย ตลอดจนจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมซอฟท์แวร์ระบบบัญชี พร้อมฝึกอบรมระบบบัญชีให้สมาชิกกลุ่มฯอย่างใกล้ชิด โดยทางรัฐบาลเป็นผู้สำรองค่าใช้จ่ายทั้งหมด แล้วให้สมาชิกกลุ่มฯ เริ่มผ่อนชำระคืนภายใน 3 ปี


  จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการเป็นกรณีฉุกเฉิน  ขอแสดงความนับถืออย่างสูง  นาย สมบูรณ์ นำทิพย์จันทาเจริญ ( โบบิ )

  ประธานกลุ่มผู้ประกอบอาชีพสุจริตที่ได้รับความเดือดร้อนจากการชุมนุมทางการเมือง ( สดช. )

  494 ชั้น 4 ห้อง 406 – 407  หัวมุมสี่แยกราชประสงค์ติดพระพรหมเอราวัณ ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

  โทร.มือถือ/SMS : 081-538-4200     โทร. : 02-250-7736          โทรสาร : 02-641-7915     

  อีเมล์ : masterbobie@gmail.com    เว็บไซต์ www.masterbobi.com

 • หนังสือถึงพณฯท่านนายก อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

  โค้ด:
  เลขที่ออกหนังสือ             อซต. 46/2553                             หน้าที่ 1 จากจำนวน 2 หน้า                                    สำเนา

                                                                         วันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2553
             

  เรื่อง                  ขอความช่วยเหลือจากภาครัฐ เพื่อเยียวยาผลกระทบจากการชุมนุมย่านราชประสงค์

                         

  เรียน                 พณฯท่าน นายก อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ที่นับถือ  สำเนาถึง            ผู้ประกอบวิสาหกิจย่านราชประสงค์ และสื่อมวลชน


  เนื่องจากบริษัท ไอซอพติก จำกัด ทุนจดทะเบียน 30 ล้านบาทถ้วน ทะเบียนเลขที่ 0105549117044 ประกอบวิสาหกิจตรวจวัดสายตาประกอบแว่นระดับไฮเอนด์เทคโนโลยีล่าสุด ภายใต้ชื่อ “ศูนย์แว่นตาไอซอพติก” ( ISOPTIK : The Hi-End Eyeglasses Centre )  ตั้งอยู่ที่ 494 อาคารเอราวัณแบงค๊อก ห้อง 405 - 407 ถนนเพลินจิต หัวมุมสี่แยกราชประสงค์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  ได้รับความเดือดร้อนจากการชุมนุมที่ย่านราชประสงค์ จนทำให้ขาดรายได้วันละหลายแสนบาท มาตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2553 จนถึงปัจจุบัน และยังไม่ทราบว่าจะสิ้นสุดเมื่อใด จึงขอใคร่ความช่วยเหลือจากทางรัฐบาล ดังต่อไปนี้  1. ขอผ่อนผันระยะเวลาการชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ,ภาษีเงินได้นิติบุคคล ,ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ,ภาษีป้าย ,ภาษีโรงเรือน พร้อมยกเว้นเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 180 วัน นับจากวันที่ย่านราชประสงค์กลับสู่ภาวะปกติ  2. ขอเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ สัญญาไม่น้อยกว่า 3 ปี ชำระดอกเบี้ยปีละครั้ง เริ่มชำระคืนเงินต้นเมื่อครบสัญญา อัตราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 5 ต่อปี เพื่อชำระค่าสินค้า ค่าเช่า ค่าตอบแทนพนักงาน ค่าโฆษณา ค่าดอกเบี้ยเงินกู้ และเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ วงเงินไม่น้อยกว่ายอดขายที่เคยนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มปีที่ผ่านมาของแต่ละธุรกิจ  3. ขอผ่อนผันระยะเวลาการชำระค่าสาธารณูปโภคทุกชนิด เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 180 วัน นับจากวันที่ย่านราชประสงค์กลับสู่ภาวะปกติ  4. ขอเงินชดเชยรายได้ให้พนักงานที่ทำงานย่านราชประสงค์ ตามหลักฐานที่เคยนำส่งประกันสังคมในแต่ละเดือน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจนกว่าการชุมนุมจะยุติลงอย่างสิ้นเชิง  5. ขอให้รัฐชำระค่าเบี้ยประกันภัยทรัพย์สินที่มีโอกาสได้รับความเสียหายจากเหตุจลาจลทางการเมือง ให้สถานประกอบวิสาหกิจย่านราชประสงค์ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือจนกว่าการชุมนุมจะยุติ  เลขที่ออกหนังสือ             อซต. 46/2553                 หน้าที่ 2 จากจำนวน 2 หน้า                                                สำเนา

  6. ขอให้รัฐชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตให้พนักงาน และผู้ใช้บริการ ของสถานประกอบวิสาหกิจย่านราชประสงค์ กรณีเสียชีวิต หรือ ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร จากการจลาจลทางการเมือง วงเงินคุ้มครองไม่น้อยกว่า 50 เท่าของรายได้ต่อปีตามหลักฐานการยื่นชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในปีที่ผ่านมา  7. ขอให้รัฐชำระค่าเบี้ยประกันสุขภาพให้พนักงาน และผู้ใช้บริการ ของสถานประกอบวิสาหกิจย่านราชประสงค์ กรณีเสียชีวิต หรือ ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร จากการจลาจลทางการเมือง วงเงินคุ้มครองไม่น้อยกว่า 20 เท่าของรายได้ต่อปีตามหลักฐานการยื่นชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในปีที่ผ่านมา  8. ขอให้รัฐชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตผู้บริหารสูงสุดของสถานประกอบวิสาหกิจย่านราชประสงค์ กรณีเสียชีวิต หรือ ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร จากเหตุจลาจลทางการเมือง วงเงินคุ้มครองไม่น้อยกว่าทุนจดทะเบียนของสถานประกอบวิสาหกิจแต่ละแห่งย่านราชประสงค์
  ” ถ้าเชื่อ ก็ทำได้ทุกสิ่ง ”


  ขอแสดงความนับถืออย่างสูง  สมบูรณ์ นำทิพย์จันทาเจริญ ( โบบิ )

  เลขประจำตัวบัตรประชาชน 3 9299 00267 94 6

  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอซอพติก จำกัด ( ศูนย์แว่นตาไอซอพติก )

  494 อาคารเอราวัณแบงค็อก ชั้น 4 ห้อง 405 – 407 ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

  สำนักงานแยกราชประสงค์ 02-250-7736                   โทร.มือถือ 081-538-4200

  อีเมล์  isoptik@gmail.com                         เว็บไซต์ www.isoptik.com

 • หนังสือผ่อนผันการชำระภาษีจากเหตุชุมนุม

  โค้ด:
  เลขที่ออกหนังสือ             อซต. 52/2553                                                                                         สำเนา                                                   

                                                                         วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2553
             

  เรื่อง                  ขอผ่อนผันการชำระภาษี

   

  เรียน                 ท่านอธิบดีกรมสรรพากร ที่นับถือ

   

  สิ่งที่ส่งมาด้วย      สำเนาหนังสือขอความช่วยเหลือจากรัฐบาล ถึง ฯพณฯ ท่านนายกรัฐมนตรี

   

  สำเนาถึง            ฯพณฯ ท่านนายกรัฐมนตรี และสื่อมวลชน


  เนื่องจาก บริษัท ไอซอพติก จำกัด ทุนจดทะเบียน 30 ล้านบาทถ้วน ทะเบียนเลขที่ 0105549117044 ประกอบวิสาหกิจตรวจวัดสายตาประกอบแว่นระดับไฮเอนด์เทคโนโลยีล่าสุด ตั้งอยู่ที่ 494 อาคารเอราวัณแบงค๊อก ห้อง 405 - 407 ถนนเพลินจิต หัวมุมสี่แยกราชประสงค์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  ได้รับความเดือดร้อนจากการชุมนุมที่ย่านราชประสงค์ จนทำให้ขาดรายได้วันละหลายแสนบาท ทำให้ขาดสภาพคล่องทางการเงิน มาตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2553 จนถึงปัจจุบัน และยังไม่ทราบว่าจะสิ้นสุดเมื่อใด จึงขอใคร่ขอผ่อนผันการนำส่งเงินภาษีดังต่อไปนี้

   

  1. ขอผ่อนผันการชำระภาษีมูลค่าเพิ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม 2553

  2. ขอผ่อนผันการชำระภาษีเงินได้นิติบุคคล ปี 2552

  3. ขอผ่อนผันการชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย ปี 2553

  4. ขอผ่อนผันการชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปี 2552

   

  โดยขอยกเว้นเบี้ยปรับ ,ดอกเบี้ย และเงินเพิ่ม ทั้งหมด เป็นขอผ่อนผันเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 180 วัน นับจากวันที่ย่านราชประสงค์กลับสู่ภาวะปกติ


  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาช่วยเหลือโดยด่วน

   

  ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

   

  นาย สมบูรณ์ นำทิพย์จันทาเจริญ  เลขประจำตัวบัตรประชาชน 3 9299 00267 94 6

  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอซอพติก จำกัด

  494 อาคารเอราวัณแบงค็อก ชั้น 4 ห้อง 405 – 407 ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

  สำนักงานแยกราชประสงค์ 02-250-7736                   โทร.มือถือ 081-538-4200

  อีเมล์  isoptik@gmail.com                         เว็บไซต์ www.isoptik.com